Legalább egyszer mindenki elérkezik az életútján ahhoz a kérdéshez, töpreng rajta hogy mi az életcélja, mi az életének az értelme, miért él. Van aki ezt folyamatosan keresi, de sehogy sem találja.

Az élet értelmét azonban nem kitalálni kell, hanem megtalálni!

Az élet értelmének vallásos megközelítése külső (Isten, vagy valamely felső hatalom által), nem pedig belső, az emberek által meghatározott céllal magyarázzák meg, hogy miért élünk.

Ebben a cikkben azt az elvet követem, hogy az egyén szabad, minden ember az élete értelmét saját maga határozza meg.
Valamennyien egy adott kultúrába, kisebb-nagyobb közösségbe születünk, amely felnövekedésünk során alakítja az életszemléletünket. A társadalom, a kisebb közösség értékei nagy hatással bírnak a felnövekvő fiatal értékrendjére.

Értékrendünk szerint élni elvezet az önazonos élethez. Ha nem így teszünk, előbb-utóbb békétlenség lesz rajtunk úrrá.
Ha például az őszinteség egyik fontos értékünk, nehezen viseljük, ha hazugságra kényszerülünk. Ha nem hiszünk egy szabály értelmes voltábanban, amit betartani kényszerülünk, akkor megszegjük, ami bűntudatot okozhat.
Nézzük hogyan juthatunk közelebb az értelmes élethez, az életcélunk megtalálásához.

Az önismeret a kulcs ahhoz, hogy az életed értelme világossá váljon

Az élet értelmének kérdése, ahogyan Buddha mondta, nem tanítható. Fejest ugrani az élet folyójába, és hagyni a kérdést sodródni.” (Irvin D. Yalom)

Az életcél megtalálása szoros kapcsolatban van az önismerettel. Az élet egy véges folyamat, amelyben a tapasztalataink segítségével, folyamatosan fejlődünk és magunkat egyre jobban megismerjük. A tapasztalataink olyan iránytű lehet, amelyre ha odafigyelünk megtalálhatjuk az életünk célját is.

Segít ha rendszeresen feltesszük magunknak a következő kérdéseket:

• Mi az, amit fontosnak tartunk az életünkben, mi az értékrendünk?
• Miben hiszek?
• Miben vagyok jók?
• Mikor érzem elégedettnek magam, mi tesz boldoggá?
• Mitől érzem fontosnak, hasznosnak magam?
• Mi értelme a létezésemnek, miért élek? Miért születtem meg?

Érdemes bizonyos időközönként visszanézni ezekre a kérdésekre, mert az egyes életszakaszainkban változhat az életfeladatunk, az életcélunk is.

• Fiatalabb éveinkben életcélt jelenthet a gyerek(ek) felnevelése.
• Az alkotás iránti vágy, nyomot hagyni a világban
• 40-es éveink után pedig önmagunk megtalálása, és kifejezése az önmegvalósítás is.

Önmegvalósításon azt értjük, hogy a saját képességeink, valódi vágyaink, valós szükségleteink szerint alakítjuk az életünket.

A valódi vágyak megtalálása egy-egy olyan nehéz pillanatból fakadhat, amikor ránézhetünk mi volt abban a pillanatban a legmélyebb szükségletünk?
Egy nehéz életszakaszban a kapcsolatok adhatják a kapaszkodót, így a mások támogatása, tudásunk, élettapasztalataink átadása is megelégedéssel tölthet el bennünket, ha erre ráeszmélünk.

Céltalannak érezheted az életed, ha nem találod a megvalósítás lehetőségeit!

Önmagunkban fel kell fedeznünk azokat az erőforrásokat, amelyek közelebb visznek a céljainkhoz. Ugyanilyen fontos, hogy észrevegyük a belső világunkon túl hol vannak azok a kapuk, amik lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy a céljainkért tehessünk.

Az értelmes élet: örömmel megélni minden napot

Értelmes élet velejárója, hogy örömet, megelégedést hoz számunkra. Természetesen ahhoz, hogy észrevegyük a tetteinkben rejlő örömöket, el kell engednünk néhány belénk táplált és önmagunknak állított elvárást.

Az élet egyszerű örömeinek élvezete a mindennapokban is derűt, boldogságot hoznak. Ne habozzatok felfedezni nap, mint nap.

A szabad döntés lehetősége

A belső szabadság megélése, amikor a helyzetekre reagálva tudunk szabadon dönteni, nem a gondolataink, érzéseink, emlékeink, traumáink fogságában, kényszerek kötelékében születnek meg a nagy döntéseink.

Singer Magdolna azt vallja, hogy

„A saját életünk alkotás is lehet, megalkotjuk a lehető legjobb önmagunkat. Tehetségünk kibontakoztatásában, hivatásunk megtalálásában, a szeretet képességében, önismeretben. Fává növünk.”

 

Felhasznált irodalom:
Harmat Ló: Egyetemes teljesség; HVG Extra Pszichológia, 2022/4
Cser Yoltán: Szem, ami észrevesz; HVG Extra Pszichológia, 2022/4
Balla István: Születés, hit, halál; HVG Extra Pszichológia, 2022/4

Hozzászólások